Výsledky ankety o překladech časopisu The Groundsman

Uzavřené výsledky k 31.3. 2014 anonymní ankety o překladech časopisu The Groundsman:

Výsledky souhrn:  odpovědělo 35 členů
1. požadujete zasílání časopisu GM v papírové podobě poštou?              NE 20 x ANO 15
2. požadujete zasílání úplného překladu GM mailem každý měsíc?          NE 30 x ANO 5
3. souhlasíte aby redakční rada vybrala k překladu jen určité články?       NE 2 x ANO 33
4. máte zájem o český časopis o hřištích, trávnících … jako je sborník?   NE 0 x ANO 35
5. s periodicitou …………………………………………………………….. nejvíce hlasů pro 2x ročně
6. požadovali by jste tištěnou formu časopisu?                                          NE 8 x ANO 27
7. jiné návrhy – výběr zajímavých návrhů a názorů:

   zařazovat do sborníku více příspěvky našich správců

   za peníze IOG více jezdit do terénu a poznávat, ne číst překlady

   více uveřejňovat informace z domácího prostředí ne ze zahraničí

   z časopisu GM překládat jen odborné články o ošetřování trávníku, ne o klubech

   informace o produktech nejsou v anglickém časopisu stejné jako pro trh v ČR, není nutné je překládat

   když české firmy budou mít možnost se prezentovat na semináři a ve sborníku, nemusí se překládat články o strojích a výrobcích v UK

   vždy odlišovat články odborné od reklamních a uvádět autora a firmu, pro kterou pracuje

   vytvořit vlastní periodikum s cílem vzdělávat a vytvořit vlastní systém vzdělávání pro správce hřišť  s tím, že bez osvědčení nebo certifikace by nemohl daný pracovník zastávat funkci správce hřišť

   spolupracovat s obcemi a městskými úřady, které se často starají o hřiště i zeleň, nabídnout jim spolupráci na údržbě hřišť, včetně školení lidí a konzultace

   školení a semináře začít od okresních svazů, zaměřit se na laiky a dobrovolníky v klubech

   spolupracovat s příbuznými organizacemi (ČSG, SZÚZ).

Výsledky ankety se bude výkonný výbor zabývat na nejbližší schůzi a bude se jimi řídit.

Všem členům moc děkujeme za spolupráci a za zaslané návrhy.

Michal Koťan, předseda IOG ČR

Ing. Lea Duží, člen VV IOG ČR