Vyjádření VV k překladům časopisu Groundsman

 

Vážení členové IOG ČR,

Nové vedení spolku je postaveno před nelehký úkol – více rozvíjet činnost ku prospěchu všech členů a zároveň stabilizovat ekonomickou situaci. Ustanovení redakční rady a snaha o výběrové překlady časopisu Groundsman má několik vážných důvodů:

–       průměrná cena za překlad jednoho vydání časopisu GM byla loni 16 000 Kč, protože fakturace pana Vodehnala je 315 Kč s DPH za 1 normostranu cca 1800 znaků

–         celkové náklady na překlad za rok byly 195 000 Kč, což znamená, že všechny peníze za členské příspěvky všech členů včetně firem byly použity jen na překlady tohoto časopisu

–         zasílaný text překladů nedává možnost inzerce tedy částečné pokrytí nákladů na překlad

–         mnoho z nás nemá časový prostor číst 30 stran textu každý měsíc s časopisem na klíně a vyhledávat informace podstatné pro nás a pro české prostředí, tedy veškerý přeložený text není důvodný, např. některé zprávy z Anglie, články o jiných sportech, legislativa UK atd.

Proto navrhujeme, že redakční rada vybere z každého čísla časopisu 5-10  stran důležitých informací (o vývoji v IOG UK, o vzdělávání) a článků relevantních pro českého groundsmana, a tyto necháme přeložit a překlady rozeslat mailem. Nejzajímavější články pak vyjdou v pěkné grafice v češtině v našem sborníku, kde jejich překlad zaplatí inzerce a nebudou zatěžovat rozpočet spolku vůbec. Cena za překlad jednoho čísla je plánována do 6 000 Kč, což nám ušetří celých 120 000 Kč, které můžeme využít na jiné aktivity důležité pro groundsmany jako jsou exkurze, kurzy, praktická cvičení, semináře, které chceme pořádat. Ani vedení IOG UK nemá s tímto efektivním řešením žádný problém, naopak nabízí, že pro vydání našeho sborníku nám bude poskytovat veškeré námi vybrané fotky a materiály. V rámci úspor je časopis GM na jejich webu ke stažení zdarma včetně archivu.

Za výkonný výbor:
Michal Koťan, předseda IOG ČR
Ing. Lea Duží, člen VV