The lnstitute of Groundsmanship Česká republika z.s.

Dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. června 2014, o návrhu na zápis změny do spolkového rejstříku se mění oficiální název a sídlo takto:

Ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 6066.

Název: The Institute of Groundsmanship Česká republika z.s.
Sídlo: Kydlinovská 243/89, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

VV IOG ČR