Spolek IOG ČR

Stanovy IOG ČR (PDF)

Stanovy IOG ČR 2014

Poslání a cíle spolku (PDF)

O SPOLKU IOG ČR

Členské přihlášky (PDF)

IOG Přihláška individuální 2014

IOG Přihláška firemní 2014

 

IOG ČR
The Institute of Groundsmanship Česká republika z.s.
Kydlinovská 243/89
500 02 Hradec Králové 2

IČO: 270 39 595
DIČ: CZ27039595

Bankovní spojení
č.ú.: 35-7651140287 / 0100
IBAN CZ8701000000357651140287
SWIFT KOMBCZPPXXX

Výkonný výbor IOG ČR od 4.3.2014

Předseda IOG ČR
Michal Koťan
tel: 731 512 884
email: michal.kotan@seznam.cz

Sekretář IOG ČR
Mgr. Michal Haken
tel: 731 131 044
email: iog.cz@seznam.cz

Člen výkonného výboru
Mgr. Tomáš Mejzlík
tel:
email: mejzliktomas@seznam.cz

Člen výkonného výboru
Martin Fučík
tel:
email: martinfucik@parkcz.cz

Člen výkonného výboru
Ing. Patrik Kováč
tel :
email: groundsmanpatrik@gmail.com

Člen výkonného výboru
Ing. Michaela Křepinská
tel:
email: krepinska@ceskytravnik.cz