Program semináře Horní Lhota u Luhačovic

Program semináře ve sportovním areálu Horní Lhota ke stažení zde:Program semináře 2021

Místo konání: Sportovní areál Horni Lhota u Luhačovic 763 23

Z důvodu epidemiologické situace se seminář koná ve venkovním zastřešeném prostoru areálu. Upozorňujeme na volbu vhodného oblečení.

Dále upozorňujeme, že dle platných opatřeních bude nutné při vstupu na akci prokázat bezinfekčnost:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV2 s negativním výsledkem a předloží laboratorní výsledek, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží laboratorní výsledek, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
– od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. Osoba doloží certifikát o prodělané nemoci nebo lékařské potvrzení.