Pozvánka na zájezd IOG ČR

Vážení kolegové,

dovolte mi Vás touto cestou pozvat na zájezd pořádaný IOG ČR s názvem:

„Výstava Saltex a fotbalové trávníky v Anglii“

Termín zájezdu:

Odlet úterý 3. 11. 2015 v odpoledních hodinách z ČR

Návrat sobota 7. 11. 2015 ve večerních hodinách

Kapacita zájezdu 40 osob.

Přednost mají členové IOG ČR, kteří již zaplatili členský příspěvek na rok 2015.

Přihlášky zasílejte sekretáři IOG ČR panu Mgr. Michalu Hakenovi na email: iog.cz@seznam.cz

Těším se se všemi na viděnou v letadle 🙂

Podrobnosti jsou uvedeny zde: Pozvánka zájezdu IOG ČR do Anglie 2015

S pozdravem

Michal Koťan
předseda IOG ČR