Pozvánka na seminář 2021

Vážení kolegové.

Dovolujeme si Vás pozvat na letošní 1. akci IOG ČR, a to na tradiční odborný seminář groundsmanů fotbalových hřišť, konaný dne 23.9.2021 v Horní Lhotě u Luhačovic, tentokrát venku na stadionku místního fotbalového klubu, pod střechou viz.: příloha PDF. Součástí semináře bude i předávání cen Trávník roku 2020 a Groundsman roku 2020 a vydání dalšího čísla časopisu Sborník 2021.
Vzhledem k trvající epidemiologické situaci je seminář pouze jednodenní a přednášejícími budou odborníci pouze z České republiky. Na programu se intenzivně pracuje a bude zveřejněn několik dní před samotným seminářem. Součástí akce budou i prezentace strojů, výrobků a služeb našich členských firem a partnerů.
Z důvodů dostatečného zajištění stravy a nápojů Vás prosíme o písemné potvrzení Vaší účasti na e-mail iog.cz@seznam.cz.
Termín přihlášek je do 15. 9. 2021.
Cena vstupného: 500,- Kč á 1 osoba (cena zahrnuje: oběd, grilovanou večeři a nealkoholické nápoje po dobu trvání semináře).
Dále upozorňujeme, že dle platných opatřeních bude nutné při vstupu na akci prokázat bezinfekčnost:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV2 s negativním výsledkem a předloží laboratorní výsledek, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a předloží laboratorní výsledek, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
– od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
– od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní. Osoba doloží certifikát o prodělané nemoci nebo lékařské potvrzení.

Michal Koťan

předseda KSHP FAČR
předseda IOG ČR
731 512 884