POZOR! Odborná způsobilost pro nakládání s chemickými přípravky

Školení bude probíhat ve školícím středisku  AGRO CS a.s. V Lukách, Česká Skalice.

Termíny školení budou probíhat ve dvou intervalech dle stupně způsobilosti. Více naleznete v programu školení, který je součástí přílohy tohoto emailu.

I. STUPEŇ

Pro zájemce o stupeň číslo I. v termínu 3. 3. 2015 – úterý

Samotné školení probíhá jako jednodenní seminář a je nutné pro získání oprávnění odborné způsobilosti I. stupně absolvovat v celé délce 12 vyučovacích hodin. Dochvilnost pro zahájení je nutná.

Charakteristika školení na stupeň číslo I.

Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky pod dohledem držitele II. nebo III. stupně. Tato osoba nemůže s přípravky nakládat samostatně, tj. bez uvedeného dohledu osoby s vyšším stupněm osvědčení. Osobami s osvědčením I. stupně rozumíme zejména obsluhu zařízení pro aplikaci přípravků apod.

PŘIHLÁŠKU NA ŠKOLENÍ I. STUPNĚ JE NUTNÉ ZASLAT NEJPOZDĚJI DO 25. 2. 2015

 

II. STUPEŇ

Pro zájemce o stupeň číslo II. v termínu 4. 3. – 5. 3. 2015 – středa/čtvrtek

Samotné školení probíhá jakou dvoudenní seminář.  Pro získání oprávnění odborné  způsobilosti  je nutná účast v obou dnech a úspěšné napsání zkušebního testu.

Kurz je určen pro fyzické osoby, které v rámci svých profesních činností používají přípravky na ochranu rostlin. Zajišťují, aby nakládání s přípravky řídila a vykonávala nad ním dohled fyzická osoba, jež je držitelem osvědčení II. stupně. Držitel osvědčení II. stupně je způsobilý i pro činnosti držitele osvědčení I. stupně. Osobami s osvědčením II. stupně rozumíme zejména pracovníky v pozici agronoma, vedoucí pracovník údržby zeleně, správce hřiště apod.

PŘIHLÁŠKU A ŽÁDOST NA ŠKOLENÍ II. STUPNĚ JE NUTNÉ ZASLAT NEJPOZDĚJI DO 23. 2. 2015 Z DŮVODU ZAREGISTROVÁNÍ ÚČASTNÍKA DO SYSTÉMU ÚKZUZ.

Oba kurzy školení  probíhají  u akreditovaného pracoviště AGRO CS a. s. Říkov 265, 552 03 Říkov.

Občerstvení v průběhu školení zajištěno.

Jakékoli dotazy k přihláškám, průběhu školení směřujte prosím:

Administrace a příjem přihlášek: Pavlína Petrová – 491 457 224,  petrova@agrocs.cz

 

Odborní poradci:

Bc. Romana Kodešová – 731 670 274 kodesova@agrocs.cz

Aleš Jakl – 731 598 199 jakl@agrocs.cz

Ing. Michaela Křepinská – 731 134 131 krepinska@agrocs.cz

Ing. Jiří Valtera – 603 812 952 valtera@agrocs.cz

Přihláška
Program školení I. stupeň
Program školení II. stupeň
Zadost ke zkoušce II. stupně