Omluva předsedy IOG k reportáži z 5.7. zveřejněné na portálu sport.cz

Vážení kolegové.

V nedávné době jsem v rámci propagace našeho sdružení a složité práce trávníkářů souhlasil s natočením několika informačních videí pro portál www.sport.cz. Přestože nemám s médii příliš dobré zkušenosti, ve smyslu vytrhávání z kontextu, zkracování textů apod., považoval jsem tuto šanci za dobrou pro zviditelnění IOG. Bohužel tyto reportáže nejsou zpětně autorizovány a nemám tak možnost dále do natočeného zasahovat. Původní rozhovor obsahoval cca 10 minut odborného výkladu a terminologie, včetně popisu jednotlivých druhů trav i doporučené postupy regeneračních zásahů pro letní období. Při dnes zveřejněném článku a zkráceném videu na 1.30 minuty jsem tak s hrůzou zjistil, že bylo zveřejněno moje fatální přeřeknutí, které jsem při rozhovoru provedl a při tom ihned opravil. Mylně je zde tedy uváděna Lipnice luční jako plevelná tráva, místo námi všemi nenáviděné Lipnice roční (Poa annua).
Tímto se tedy omlouvám odborné veřejnosti, kterou bezesporu členové IOG jsou a pokusím se o zveřejnění nápravy.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem

Koťan Michal
předseda IOG ČR
www.iog.cz