Grounds Management Association

Vážení kolegové,
jak jste si jistě mnozí všimli na titulní straně časopisu, prošla naše mateřská organizace ve Velké Británii obdobím důležitých změn, které díky koronakrizi nevyzněly tak slavnostně a oficiálně, jak se původně předpokládalo.
Vedení IOG UK již vloni rozhodlo, že organizace potřebuje nový název, který by více vystihoval celý záběr sportů, tedy travnatých hřišť, na kterých se tyto sporty hrají a jež nyní všechny spadají do kompetence organizace. Název genderově vyrovnaný a moderní s nový logem tvořící připravenou platformu pro stále se rozšiřující činnost organizace, především v oblasti poradenství a vzdělávání. Také vhodný pro organizaci působící nejen v UK, ale i jinde ve světě. A tak po 86 letech se název The Institute of Groundsmanship změnil na Grounds Management Association a časopis dostal odvozený název Grounds Management. Jinak se činnost organizace nemění, nadále má za cíl sdružovat groundsmany i groundsmanky a pomáhat jim v jejich nelehké práci na stadionech a travnatých hřištích.
Náš český zapsaný spolek bude fungovat zatím pod stávajícím názvem. Na příští schůzi výkonného výboru budeme probírat tyto změny a případnými návrhy na změnu názvu našeho spolku se bude zabývat členská schůze.

Vzhledem k aktuální situaci ve světě pravděpodobně nebude možné letos uspořádat zahraniční zájezd. Členové VV intenzivně pracují na jiném vhodném programu, např. praktická cvičení. O případných termínech Vás budeme včas informovat.

S pozdravem

Michal Koťan
předseda IOG ČR
a
Ing. Lea Duží