Členská schůze 15. 11. 2022

Vážení kolegové.

Níže je uveden ke stažení program volební členské schůze IOG, která se bude konat 15. 11. 2022 při příležitosti Mezinárodního odborného semináře, určeného pro správce fotbalových trávníků klubů Fortuna ligy a Fortuna národní ligy a členy IOG.
Součástí programu členské schůze je volení nového vedení IOG.
Termín konání: 15. 11. 2022 od 16 hod (15 – 16 hod prezentace účastníků semináře a členské schůze)
Místo konání: Golf & Spa Resort Konopiště (Tvoršovice 27, 256 01 Benešov)
 
Po členské schůzi bude následovat vyhlášení výročních cen IOG (Trávník roku 2022, Groundsman roku 2022) a společná večeře. Další informace a pozvánka na odborný seminář (15. – 16. 11.) budou zaslány dalším e-mailem.
Právo být volen i volit do orgánů spolku mají individuální členové, včetně důchodců. V případě obchodních a mimořádných členů má právo být volen i volit vždy jen jeden vybraný zástupce člena, a to statutární zástupce nebo pověřený zástupce, kdy pověření musí být písemné, podepsané statutárním zástupcem. Toto písemné pověření je nutné doložit nejpozději před začátkem konání volební části členské schůze.
S pozdravem

Mgr. Michal Haken
sekretář IOG ČR
www.iog.cz