IOG Anglie

HISTORIE A ČINNOST IOG V ANGLII

The Institute of Groundsmanship byl založen v roce 1934 hlavním groundsmanem klubu Eton College panem W. H. Bowlesem. Prvních jedenáct zakládajících členů zformovalo spolek The National Association of Groundsmen, který předcházel IOG ustanovenému v roce 1969.

Původní cíle dobrovolného sdružení byly především zvýšení statusu groundsmenů v Anglii, nastavení standardů jejich činnosti a vznik spolku aktivně spolupracujících pracovníků v oboru trávníkářství, které má v UK dlouhou tradici a širší záběr než jinde na světě.

Původní cíle zůstaly dodnes, kdy IOG je rozvinutou společností s vlastní strukturou. Sdružuje správce travnatých sportovních ploch, kterých je celá řada – pro fotbal, golf, kriket, dostihový sport, tenis, bowling a jiné sporty, jenž se hrají na přírodním trávníku. Členové jsou také ředitelé a manažerové sportovních areálů, pracovníci městských institucí, firem pro správu zeleně nebo zástupci ze školství. Obchodními členy jsou firmy z oboru, které činnost IOG podporují nejen finančně, ale také prostřednictvím různých akcí a cíleného sponzorství. V posledních letech je znatelná snaha o zapojení dobrovolných pracovníků a mládeže.

První samostatná výstava IOG byla zorganizována v roce 1938 jako předchůdce dnešní oborové výstavy SALTEX – Sports, Amenities and Landscaping Trade Exhibition, která se koná každý rok v září v areálu královského dostihového závodiště ve Windsoru. Kromě samotné výstavy techniky a produktů pro činnost groundsmenů má výstava několik doprovodných programů vzdělávacího charakteru a nabízí i setkání s odborníky a diskuzi s  profesionálními groundsmeny. Reportáž z výstavy SALTEX 2013 zde.

IOG vydává vlastní časopis již od roku 1947, který napomáhá vzdělávání v oboru, je zdrojem užitečných informací a tvoří  komunikační prostředek nejen mezi členy. Je zaměřen na dění na travnatých hřištích a ve sportovních areálech, zabývá se také městskou zelení, veřejnými sportovišti, informuje o novinkách z oblasti techniky, vybavení a produktů pro trávníky, přináší důležité informace z legislativy a školství.  Časopis The Groundsman vychází měsíčně a je zdarma ke stažení na webu iog.org včetně archívu. Zasílání tištěné verze lze zajistit prostřednictvím sekretáře IOG ČR, pro členy je časopis zdarma.

IOG v Anglii se dlouhou dobu věnuje především vzdělávání profesionálních i dobrovolných pracovníků v oboru a spolupracuje s mnohými školami a univerzitami. Koncepce vzdělávání zahrnuje všechny generace a má několik úrovní od základního stupně až po profesionální kurzy a je považováno za kvalifikaci v oboru. Ročně se školí více než 100 účastníků to nejen v teoretické rovině, ale především praktickým cvičením. V praxi přímo pak působí řada regionálních konzultantů, na které je možné se obracet o radu a odbornou pomoc.

Jednou ročně pořádá IOG v Anglii svou celonárodní konferenci s odborný programem formou semináře a po konferenci následuje slavnostní vyhlášení cen IOG AWARDS. Ceny, oficiálně podporované firmami z oboru, získávají nejlepší groundsmeni vybraní komisí IOG. Cena je také udělována nejlepšímu sportovišti, nadanému studentovi, za inovační projekt a další.  Reportáž o konferenci IOG a udílení cen 2013 zde.